Stortingspolitiker Ove Trellevik besøker CCB Energy og Energiparken

Ved sitt besøk på vestlandet benyttet stortingspolitiker Ove Trellevik anledningen til å besøke CCB Energy for å gjøres bedre kjent med det positive arbeidet som drives i Energiparken.

CCB Energy er glade for å ha fått tatt i mot stortingspolitiker Ove Trellevik fra Høyre, ved sitt besøk til Øygarden kommune. Her fikk han møte vår CEO, Ronny Haufe for en engasjerende prat om arbeidet som drives i Energiparken.

Gjennom prosjektet Langskip, som er regjeringens største klimasatsning, spiller Energiparken en viktig rolle som nasjonal lokasjon for mottak av CO2 som skal lagres under havbunnen. Med dette utgangspunktet satser CCB Energy på etablering av klimavennlige bedrifter lokalt i Energiparken - spesielt bedrifter som kan fange CO2 gjennom grønn industri.

For at Norge skal kunne oppnå sine klimamål, er det avgjørende med engasjerte politikere som er pådrivere for ny, grønn industrietablering og nødvendig omstilling.

Å motta besøk av stortingspolitikere som viser interesse i Energiparken og etableringene som planlegges der, er et praktisk eksempel på positivt engasjement.

Les også Vestnytts artikkel om Ove Trelleviks optimisme i forhold til H2 Productions hydrogensatsing i Energiparken: 

Med hydrogensatsinga i Energiparken kan vi sjå lysare på framtida

Andre nyheter