Nasjonalt CCS-anlegg  for CO2-deponering

Gjennom prosjektet Northern Lights er prosessen i gang med etablering av et karbonmottaks- og deponeringsanlegg i Energiparken.

På et dedikert område i Energiparken etablerer prosjektet Northern Lights et anlegg for mottak av karbondioksid. Etableringen er en del av det nasjonale prosjektet "Langskip", for fullskala karbonfangst og lagring (CCS - Carbon Capture and Storage).

Anlegget i Energiparken vil være et nasjonalt mottaksanlegg for CO2 som fanges fra flere typer industri, både lokalt og fra ulike deler av landet. Fra dette anlegget vil flytendegjort CO2 transporteres i rør for injisering og permanent lagring under havbunnen.

Andre prosjekter