CCB Energy Sales

CCB Energy Sales skal være knutepunktet mot markedet i forhold til etterspørsel av H2, CO2, spillvarme og andre relevante produkter og tjenester i Energiparken.