CCB Energy Management

CCB Energy Management skal være knutepunktet i markedet mot etterspørsel av H2, CO2, spillvarme og andre relevante produkter og tjenester i Energiparken.