ZEG Power

ZEG Power er et teknologiselskap med patent for utvikling av hydrogenproduksjon av naturgass eller biogass med integrert fangst av CO2.