Om oss

CCB Energy går i front for å utvikle og tilrettelegge en sirkulær og bærekraftig næringspark for klimabevisste industrier. Selskapet er stolt av å være en viktig del av overgangen til en mer bærekraftig energifremtid hvor karbonfangst og -lagring er en absolutt nødvendig løsning.  

Om CCB Energy

CCB Energy er et selvstendig konsern med tydelige ambisjoner for å møte klimautfordringer.

CCB Energy er en samling av selskaper som utgjør et bredt spekter av engasjement, aktiviteter, produkter og tjenester rettet mot klimavennlig næring.

Selskapet kjennetegnes ved dedikasjon til løsninger og jobber kontinuerlig med å forbedre tjenester for å møte kundenes behov. Med et sterkt engasjement for bærekraft og samfunnsansvar, er CCB Energy en pålitelig partner for både private og offentlige aktører.

Konsernets visjon
CCB Energy skal være bærekraftig, fremoverlent og nytenkende.

Våre kjerneverdier
Klima- og miljøbevisst, skapende og ærlig.

En tilrettelegger for
bærekraftige klimaløsninger

Forretningsidé

CCB Energy Holding skal drive kommersielle selskaper og aktiviteter innenfor klimavennlig næring. Vi skal være proaktivt til stede og gjennom våre ressurser se etter muligheter for å utvikle en industripark med
tydelig klimaprofil. Gjennom å være fremoverlent og nytenkende.

Ansatte i CCB Energy Holding

Ronny Haufe

Administrerende direktør

Erik Børsheim

Finansdirektør og eiendomssjef

Heine Bakke

Prosjekdirektør

Atle Dåvøy

Operasjonssjef

Marita H. Våge

Logistikk- og prosjektplanlegger

Åshild Skurtveit

HMSSK-leder

Eugen Florin Turcu

Teknisk direktør

Richard Ougendal

Teknisk leder hydrogenanlegg

Nettverk

CCB Energy Holding har et etablert nettverk med mange samarbeidspartnere. Selskapet har i tillegg et tett samarbeid opp mot forsknings- og utdanningssektoren.

Forsking og utdanning

Energiomstilling Vest

Energiomstilling Vest er et samarbeid mellom ledende kunnskapstilbydere i Bergen, heriblant UIB, NHH, HVL og NORCE. Målet er bedre samspill og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor.

Gexcon

Gexcon er et ledende selskap innen sikkerhet og risikostyring med fokus på tematikk rundt spredning, eksplosjon og brannmodellering.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet tilbyr etablert utdanning med relevans for klimavennlige etableringer. Fremtidige prosjekt bringer gode muligheter for samarbeid.

NORCE

NORCE er et forskningsinstitutt med fokus på innovasjon innen blant annet energi, klima, miljø og teknologi. Ved å samle spisskompetanse på tvers av fagområder, bidrar instituttet til nyskaping og omstilling.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen representerer ledende kompetanse innen hydrogen, CO2 og marinbiologi. Fakultetenes kunnskap og erfaring er av stor relevans for etablerende virksomhet i Energiparken.

Samarbeidspartnere

Coast Center Base

Coast Center Base er et selskap med flere tiårs erfaring og høy kompetanse innen et bredt spekter av tjenester tilknyttet blant annet logistikk og havn, riggvedlikehold, subsea og eiendom.

ZEG Power

ZEG Power er et teknologiselskap for hydrogenproduksjon basert på naturgass eller biogass. Selskapet har utviklet en unik teknologi med integrert fangst av CO2 som gir rent hydrogen.

Øygarden kommune

Øygarden er en industrivennlig kommune som bidrar til klimafokusert etablering og utvkling. Kommunen er medeier i Energiparkens grunnareal.

Andre nettverkspartnere

Arena Ocean Hyway Cluster

Arena Ocean Hyway Cluster er et nasjonalt nettverk for maritim hydrogen. Nettverket har fokus på hydrogen, rettet mot maritim bruk og teknologiutvikling.

GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ innen havteknologi. Klyngen utvikler og støtter innovative løsninger som  marin fornybar energiproduksjon, marin oppdrett og olje- og gassproduksjon.

Polyteknisk forening

Polyteknisk forening er et uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersielt medlemsnettverk for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Nettverket skaper digital og fysisk dialog om ulike tema innen teknologi, samfunn og næringsliv.

Styret i CCB Energy Holding

Pål Svenheim

Styremedlem

John E. Stangeland

Styreleder

Alf Dahl

Styremedlem

Mari Lie Larsen

Styremedlem

Magnus A. Kjensdal Sande

Styremedlem

Sven Erik Lie

Styremedlem

Vil du vite mer?
Kontakt oss