Om oss

Verden og Norge står ovenfor store utfordringer knyttet til klima. Med våre nyetableringer ønsker vi å bidra til å være en del av fremtidige løsninger for en bærekraftig utvikling.

Om CCB Energy Holding

CCB Energy Holding er et konsern som har en strategi og målsetning rettet mot klimautfordringer.

CCB Energy Holding er en samling av selskaper som representerer et bredt spekter av aktiviteter, produkter og tjenester innen klimavennlig industri. Dette vil kunne omfatte aktiviteter knyttet til blant annet fornybar energi, vindkraft, hydrogenproduksjon, solenergi og fangst av CO2.

Å kunne bidra med tilrettelegging for andre selskaper og leverandører som har relevans til denne type industri, er også en viktig del av våre mål. Vi vil bistå med vår kompetanse og våre ressurser i aktivt engasjement for klimavennlige etableringer.  

I Energiparken kan vi tilby et bredt spekter av tjenester gjennom våre selskaper. Dette omfatter eiendomsbesittelse og forvaltning, drift, vedlikehold, inspeksjon og reparasjon, sikring og vakthold, havnetjenester, logistikktjeneste (distribusjon, lagring, mottak og levering), salg og markedsføring samt ivaretakelse av hovedbedriftsansvaret for industriparken. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig og klimapositiv fremtid.

Les mer
En tilrettelegger for
bærekraftige klimaløsninger

Forretningsidé

CCB Energy Holding skal drive kommersielle selskaper og aktiviteter innenfor klimavennlig industri. Vi skal være proaktivt til stede og gjennom våre ressurser se etter muligheter for å utvikle en industripark med
tydelig klimaprofil.

Ansatte i CCB Energy Holding

Erik Børsheim

Finansdirektør og eiendomssjef

Heine Bakke

Prosjektleder

Jan Arild Alvheim

Forretningsutvikler

Marita H. Våge

Logistikk- og prosjektplanlegger

Olita Milde

HMSSK-leder

Richard Ougendal

Teknisk sjef

Ronny Haufe

Administrerende direktør

Sara Rosenvold

Adm.- og prosjektkoordinator

Nettverk

CCB Energy Holding har et etablert nettverk med mange samarbeidspartnere. Selskapet har i tillegg et tett samarbeid opp mot forsknings- og utdanningssektoren.

Forsking og utdanning

Energiomstilling Vest

Energiomstilling Vest er et samarbeid mellom ledende kunnskapstilbydere i Bergen, heriblant UIB, NHH, HVL og NORCE. Målet er bedre samspill og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor.

Gexcon

Gexcon er et ledende selskap innen sikkerhet og risikostyring med fokus på tematikk rundt spredning, eksplosjon og brannmodellering.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet tilbyr etablert utdanning med relevans for klimavennlige etableringer. Fremtidige prosjekt bringer gode muligheter for samarbeid.

NORCE

NORCE er et forskningsinstitutt med fokus på innovasjon innen blant annet energi, klima, miljø og teknologi. Ved å samle spisskompetanse på tvers av fagområder, bidrar instituttet til nyskaping og omstilling.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen representerer ledende kompetanse innen hydrogen, CO2 og marinbiologi. Fakultetenes kunnskap og erfaring er av stor relevans for etablerende virksomhet i Energiparken.

Samarbeidspartnere

Coast Center Base

Coast Center Base er et selskap med flere tiårs erfaring og høy kompetanse innen et bredt spekter av tjenester tilknyttet blant annet logistikk og havn, riggvedlikehold, subsea og eiendom.

ZEG Power

ZEG Power er et teknologiselskap for hydrogenproduksjon basert på naturgass eller biogass. Selskapet har utviklet en unik teknologi med integrert fangst av CO2 som gir rent hydrogen.

Øygarden kommune

Øygarden er en industrivennlig kommune som bidrar til klimafokusert etablering og utvkling. Kommunen er medeier i Energiparkens grunnareal.

Andre nettverkspartnere

Arena Ocean Hyway Cluster

Arena Ocean Hyway Cluster er et nasjonalt nettverk for maritim hydrogen. Nettverket har fokus på hydrogen, rettet mot maritim bruk og teknologiutvikling.

GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ innen havteknologi. Klyngen utvikler og støtter innovative løsninger som  marin fornybar energiproduksjon, marin oppdrett og olje- og gassproduksjon.

Polyteknisk forening

Polyteknisk forening er et uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersielt medlemsnettverk for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Nettverket skaper digital og fysisk dialog om ulike tema innen teknologi, samfunn og næringsliv.

Styret i CCB Energy Holding

Alf Dahl

Styremedlem

Jan Eyvin Wang

Styremedlem

John E. Stangeland

Styremedlem

Mari Lie Larsen

Styremedlem

Pål Svenheim

Styreleder

Sven Erik Lie

Styremedlem

Vil du vite mer?
Kontakt oss