Selskaper

Konsernet CCB Energy Holding består av en rekke selskaper som alle har en fellesnevner i virksomhet knyttet mot klimavennlig industri. Selskapet vil fortrinnsvis være fokuserende på Energiparken. Det eies av Bernh. Larsen Holding AS og Norsea Group AS i et eierforhold 50/50.

Vil du vite mer?
Kontakt oss