Selskaper

Konsernet CCB Energy Holding består av en rekke datterselskaper som alle har en fellesnevner i virksomhet knyttet mot klimavennlig industrier. Konsernet vil fortrinnsvis fokusere på Energiparken og har forretningsføreransvar på vegne av grunneierne.

Dette innebærer ansvar for industri- og forretningsutvikling for Energiparken og direkte kommunikasjon med alle som ønsker og vurderer en etablering her. Den praktiske tilnærming og gjennomføring utføres av datterselskaper i konsernet som eies av Bernh. Larsen Holding AS og Norsea Industrial Holding AS i et eierforhold 50/50. Willhelmsen New Energy har en 99% eier posisjon i Norsea Industrial Holding AS.

Vil du vite mer?
Kontakt oss