Vi skaper grunnlag for

rent hydrogen

klimaløsninger

bedre klima

bærekraft

omstilling

nullutslipp

synergi

For deg som ønsker å ta en aktiv del i en bærekraftig fremtid.

I Øygarden, utenfor Bergen, tilbyr CCB Energy Holding en arena i Energiparken for klimafokusert næringer.

Av virksomheter i Energiparken er blant annet hydrogenproduksjon, rint oppdrett
samt mottak, deponering og lagring av CO2.

Energiparken tilbyr tilgjengelighet av ressurser som naturgass i rørnett, flytende naturgass (LNG) og spillvarme.

Hvorfor CCB Energy Holding?

Fremoverlent

Som selskap har vi alltid forsøkt å komme i forkant av fremtidens behov ved å utfordre våre omgivelser. Våre eiere har vært pionerer innen forsyning av LNG og landstrøm og deltar nå aktivt i tilgjengeliggjøring av hydrogen.

Tilrettelegger

Våre eiere har lang fartstid som industri-inkubator på flere lokasjoner. I praksis fungerer vi som et bindeledd mellom de enkelte selskap og lokale/regionale myndigheter. Vi er opptatt av å skape helhetlige verdikjeder i utvikling av en klima fokusert industripark.

Samarbeidsorientert

Vi jobber kontinuerlig mot å bygge videre på et godt utviklet nettverk av ulike leverandører, institusjoner, fagmiljø og ulike samarbeidsaktører. Med høyt servicefokus imøtekommer vi kunder med en operasjonell og løsningsorientert holdning.

Mer om oss
Vi skal ha en ledende posisjon innen klimaløsninger med Norges beste lokasjon for industri med tydelig miljøvennlig profil.

Vi hjelper deg med

Eiendomsutvikling og -forvaltning

Som grunneier ønsker vi å oppnå en helhetlig utvikling av industriparken. En komplementær sammensetning er viktig. Vi tilbyr forvaltning av infrastruktur og bygningsmasse og har en løsningsorientert tilnærming.

Sikring og vakthold

Vi vil bygge videre på den erfaring vi har fra å sikre og utføre vakthold for industrianlegg og infrastruktur for øvrig. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med relevante myndigheter og etablerte selskaper.  

Driftstjenester

Vi vil kunne utføre og tilby ulike typer driftsmodeller, fra å tilby komplett driftsoperasjon av anlegg til enkeltstående driftsaktivitet for de selskapene som ønsker å etablere sin virksomhet i Energiparken.

Havne- og logistikktjenester

Våre eiere har vært engasjert i havne- og logistikkvirksomhet i mer enn 50 år. Dette gir oss et godt grunnlag for å være til din støtte innenfor logistikk og distribusjon.

Vedlikehold og reperasjon

Med betydelige erfaring og kapasitet gjennom vårt nettverk, vil vi kunne tilby et bredt spekter av ulike tjenester innen vedlikehold, inspeksjon og reparasjon.

Salg og markedsføring

Som en proaktiv aktør og grunneier tilbyr vi tjenester som vil være til støtte for de selskaper som etablerer seg i Energiparken. Vi vil også forestå omsetning av H2, CO2 og andre synergiprodukter i vår verdikjede.

Se prosjekter

Energiparken

I Øygarden finner du Norges beste lokasjon for etablering av klimavennlig industri. Området ligger sentralt langs Norges maritime hovedled.

Energiparken er lokalisert i Øygarden, en industrivennlig kommune i Vestland fylke. Området ligger cirka 45 minutter unna Bergen sentrum. Energiparken vil være nært knyttet til Ågotnes, hvor også Bergen Havn vil bli lokalisert.

I Energiparken vil du finne viktige ressurser og selskaper som bygger oppunder Norges klimamål og fremtidige bærekraftige virksomhetsområder. Med tilstedeværelse av verdens første kommersielle CCS-anlegg, vil industriaktører som fanger CO2 kunne deponere dette kortreist og til lavest mulig karbonavtrykk. Dette vil også være Norges beste lokasjon for storskala hydrogenproduksjon basert på naturgass og deponering av CO2.

En rekke synergimuligheter vil oppstå på bakgrunn av CCS og hydrogen. Både de som vil trenge eller deponere CO2 eller nytte H2 eller spillvarme, vil ha stor nytte, så vel kostbesparende etablering i Energiparken.

Les mer

CCB Energy Holding

CCB Energy Holding er et konsern bestående av flere selskaper med ulike roller inne klimafremmende virksomhet. Her finner du en oversikt over noen av våre datterselskap og partnere.

Les mer om selskapene