CCB Energy Consulting AS

CCB Consulting er selskapet som tilbyr bistand i form av konsulent tjenester og rådgiving ovenfor ander selskaper som ønsker å igangsette grønne næringer.