CCB Energy Management AS

CCB Energy Management har en administrativ rolle og er involvert i aktiviteter som CCB Energy er ansvarlig for i Energiparken.

CCB Energy Management AS er et datterselskap eid 100% av CCB Energy Holding. Selskapet har en administrativ rolle og er involvert i aktiviteter som CCB Energy er ansvarlig for i Energiparken. Selskapet drifter Energiparken Havneanlegg og tilbyr håndtering av skipsanløp, varemottak og lagring, vakt- og sikringstjenester. Selskapet vil også tilby logistikk og distribusjon, reparasjon- og vedlikeholdstjenester, administrasjon, ressursutleie og prosjektoppfølging ovenfor alle andre intressenter i og rundt energiparken. Salg og distribusjon av H2 og CO2 vil også kunne være produkter som håndteres av dette selskapet.