CCB Energy Operation

CCB Energy Operation har som hovedformål å drifte ulike anlegg innenfor klimavennlig industri, herunder anlegg for hydrogenproduksjon.