CCB Energy Operation AS

CCB Energy Operation AS har som formål å tilby andre selskaper operasjonell støtte for deres bedriftsetableringer.

CCB Energy Operation AS har som formål å tilby andre selskaper operasjonell støtte for deres bedriftsetableringer. Dette er hovedsakelig tenkt i Energiparken, men selskapet kan også tilby driftsstøtte andre steder. I tilfeller der bedrifter ser det mest formålstjenlig med at hele eller deler av driften settes ut eksternt, vil CCB Energy Operation kunne tilby både operasjonelle og administrative tjenester, herunder å kunne tilby drift av hele eller deler av anlegget som etableres. Lokal tilhørighet med gode muligheter for synergiutnyttelse, vil kunne gi konkurransemessige fordeler.