CCB Kollsnes

CCB Kollsnes AS er grunneier av områder i Energiparken og eies av CCB Energy og Øygarden kommune (75/25).

CCB Kollsnes AS eies av CCB Energy og Øygarden kommune (75/25). Selskapet er grunneier av områder i Energiparken, og har som formål å tilrettelegge for at Energiparken tiltrekker seg grønne bedriftsetableringer som bidrar til å redusere uheldige klima- og miljøeffekter både i Norge og verden for øvrig. Det er ønskelig for Energiparken å etablere fremtidige og langvarige arbeidsplasser for nye klimavennlige teknologier som innebærer å skape omstillingsarena. Et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv vil gi tilgang for nye arbeidstakere og bidrar positivt til lokalmiljø. Forvaltningsansvar og forretningsutvikling er gitt til CCB Energy på vegne av grunneierne.