CCB Kollsnes

CCB Kollsnes er grunneier i Energiparken og vil forestå forvaltning og infrastrukturutvikling i parken. Medeier i selskapet er Øygarden kommune.