‍H2 Production AS

H2 Production AS er et hydrogenproduksjonsselskap etablert i Energiparken. I løpet av 2024 vil selskapet tilby rent hydrogen fra naturgass med fangst av CO2.

Hydrogenprodusent i Vestland

H2 Production er et datterselskap av CCB Energy, som fokuserer på produksjon av rent hydrogen og andre hydrogenbaserte energibærere.

I Energiparken har selskapet i 2023 installert et nytt hydrogenanlegg, sammen med ZEG som teknologileverandør. Anlegget er verdens første hydrogenanlegg hvor hydrogen produseres fra naturgass med karbonfangst integrert i produksjonsprosessen.

I løpet av 2024 vil H2 Production kunne tilby rent hydrogen produsert i Energiparken, i Øygarden utenfor Bergen.

Åpningen av hydrogenanlegget i Energiparken, 23.10.23. Fra venstre: Ståle Kvernrød fra Enova, ordfører Tom Georg Indrevik, Bellona-stifter Frederic Hauge, fylkesordfører Jon Askeland og administrerende direktør i H2 Production, Ronny Haufe.
Eiere og teknologileverandør

Bak H2 Production står Bernh. Larsen Holding og Norsea Industrial Holdings som likeverdige eiere, med Wilhelmsen New Energy som hovedeier av sistnevnte. Med lang og solid bakgrunn fra energi- og petroleumsbransjen gjennom sin eierkonstellasjon, er H2 Production i besittelse av viktige bransjekunnskaper og nødvendig, industriell erfaring.

Selve hydrogenanlegget er et pilotanlegg som er basert på ZEGs unike og patenterte teknologi. En demoversjon er etablert og testet ut på Kjeller utenfor Oslo, men i industriell størrelse, er dette anlegget verdens første av sitt slag.

Hydrogen og karbonfangst

Anlegget i Energiparken vil produsere rent hydrogen fra naturgass, samt fange opp CO2 i produksjonsprosessen. Karbonet som fanges vil kunne fjernes fra kretsløpet ved permanent lagring, eller det kan benyttes som nytteprodukt i for eksempel matvareproduksjon.

For H2 Production er målet å kunne lagre fangede karbonet permanent under havbunnen gjennom CO2-lagrings-infrastrukturen til Northern Lights i Energiparken. Ved å produsere hydrogen fra naturgass uten CO2-utslipp, blir H2 Production en bidragsyter til at Norges store ressurser av naturgass kan bli brukt på en klimavennlig måte. Dette er et viktig steg på veien mot å etablere konkurransedyktige alternativ til eksisterende fossile produkter.

Produksjon og oppskalering

Pilotanlegget, kategorisert som type ZEG H1, ble installert som planlagt i 2023. Etter gjennomført testfase, skal anlegget produsere opp mot ett tonn hydrogen i døgnet.

Visjonen til H2 Production er i neste fase å kunne oppskalere produksjonen ved å etablere et storskala hydrogenanlegg.

Pilotanlegget, ZEG H1, som skal kunne produsere opp mot 1 tonn hydrogen i døgnet.

Unik beliggenhet og korte distanser

Energiparken er en svært gunstig beliggenhet for produksjon av hydrogen som en del av en fullstendig og bærekraftig verdikjede - med særskilte fordeler når det gjelder korte distanser og kortreiste løsninger.

Omtrent 1500 meter fra pilotanlegget ligger naturgassterminalen som mottar naturgass direkte fra Nordsjøen. Gjennom Energiparken løper det to gassrør fra terminalen hvor gassen tilgjengeliggjøres.

Langs havnen i Energiparken, kun 800 meter fra hydrogenanlegget, er Northern Lights lokalisert med sitt anlegg for mottak av CO2. Herfra vil fanget karbon føres i rør for permanent lagring i reservoarer under havbunnen.

Hydrogenanlegget i front, og Northern Lights sitt anlegg for CO2-lagring i bakgrunnen.

I tillegg ligger Energiparken sentralt lokalisert ved Hjeltefjorden, langs hovedleden for innseiling til Bergen og med kort avstand til Ågotnes, hvor Bergens offentlige havn vil etableres. Dette vil danne et transportknutepunkt for fremtidige brukere av hydrogen og andre hydrogenbaserte energibærere.

I Energiparken vil spillprodukter fra produksjon, som varme og CO2, også kunne brukes som ressurser for nærliggende industrier. Slike kortreiste løsninger gir lavest mulig karbontrykk og bidrar til å nå klimamålene.