Naturgassparken Vest AS

Naturgassparken Vest AS er grunneier av store områder i Energiparken og eies likt av CCB Energy og Øygarden kommune.

Naturgassparken Vest AS eies likt av CCB Energy og Øygarden kommune (50/50). Selskapet er grunneier av store områder i Energiparken, og har som formål å tilrettelegge for at Energiparken tiltrekker seg grønne bedriftsetableringer som bidrar til å redusere uheldige klima- og miljøeffekter både i Norge og verden for øvrig. Det er ønskelig for Energiparken å etablere fremtidige og langvarige arbeidsplasser for nye klimavennlige teknologier som innebærer å skape omstillingsarena. Et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv vil gi tilgang for nye arbeidsplasser og bidrar positivt til lokalmiljø. Ansvar for forvaltning og forretningsutvikling er gitt CCB Energy på vegne av grunneierne.