Naturgassparken Vest AS

Naturgassparken Vest AS er grunneier av store områder i Energiparken og eies likt av CCB Energy og Øygarden kommune.

Naturgassparken Vest AS eies likt av CCB Energy og Øygarden kommune (50/50). Selskapet er grunneier av store områder i Energiparken, og har som formål å tilrettelegge for at Energiparken tiltrekker seg grønne bedriftsetableringer som bidrar til åredusere uheldige klima- og miljøeffekter både i Norge og verden for øvrig. Det er ønskelig for Energiparken å etablere fremtidige og langvarige arbeidsplasser for nye klimavennlige teknologier som innebærer å skape omstillingsarena. Et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv vil gi tilgang for nye arbeidsplasser og bidrar positivt til lokalmiljø. Forvaltningsansvar og forretningsutvikling er gitt til CCB Energy på vegne av grunneierne.