Etablering av hydrogen-produksjonanlegg

I Energiparken blir det etablert anlegg for produksjon av hydrogen. Hydrogenet vil produseres utslippsfritt fra naturgass.

Med planlagt oppstart i 2022, er arbeidet i gang med etablering av anlegg for produksjon av hydrogen i Energiparken.

Her vil hydrogen produseres fra naturgass, med unik og patentert ZEG-teknologi som muliggjør utslippsfri hydrogenproduksjon.

Første produksjonsfase vil være basert på et testanlegg som produserer begrensede mengder hydrogen. I neste omgang etableres et produksjonsanlegg med kapasitet til å produsere hydrogen i stor skala. Det gjennomføres komplett CO2-fangst i produksjonen.

Dette gir en utslippfri hydrogenproduksjon som utgjør et viktig bidrag til Norges klimaforbedrende arbeid.

Andre prosjekter