77 millioner fra Enova skal gi hydrogenpark og karbonfangst

Nytt pilotanlegg etableres utenfor Bergen.

10. juli 2020

Artikkel fra enerWE, av journalist Hilde Nyman

Enova har bevilget 77,4 millioner kroner i investeringsstøtte til Coast Center Base AS (CCB) og ZEG Power for etablering av industrielt pilotanlegg for karbonnøytral hydrogenproduksjon ved CCB Energy Park i Øygarden kommune utenfor Bergen. Det kommer frem i en pressemelding.

- Vi er stolte av å kunne være en sterk bidragsyter og tilrettelegger for omstilling til nye energiløsninger. Kombinasjonen av etablert virksomhet, tilgang på ressurser og stedets unike lokasjon gir store muligheter for en industriell utvikling ikke bare på lokalt plan, men også på et nasjonalt nivå, sier viseadministrerende direktør Ronny Haufe i CCB i en pressemelding.

Tildelingen gjøres innenfor Enovas program for Pilotering av ny energi- og klimateknologi.

- Å kunne produsere hydrogen kostnadseffektivt er en viktig brikke inn mot lavutslippssamfunnet, hvor hydrogen kan ha en sentral rolle å spille både innenfor industrien og til transportformål. Derfor er det veldig gledelig at CCB sammen med ZEG ønsker å teste ut teknologi som både kan øke virkningsgraden, få ned prisen og kutte utslipp, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Planen er å starte produksjonen av karbonnøytral hydrogen i 2022.

- CCB og ZEG Power sitt prosjekt er i kjernen av regjeringens hydrogenstrategi, siden prosjektet både understøtter grønn omstilling, og samtidig bygger videre på den betydelige kompetanse Norge har opparbeidet seg innen olje og gassindustrien. Norge ønsker å ta en lederrolle internasjonalt innen fornybar og klimanøytral energi, og dette er et stort steg i retning av å realisere den drømmen. Hydrogen vil gi store muligheter for Norge som energinasjon, sier daglig leder Kathrine K. Ryengen i ZEG Power.

Andre nyheter