Etablering av anlegg for fangst av CO2 fra luft

I Energiparken skal CO2 fanges direkte fra luften ved hjelp av et nytt storskala fangstanlegg som skal etableres. Carbon Removal og CCB Energy har inngått en avtale for å etablere anlegget som skal fange en halv million tonn CO2 årlig.

Pressemelding 9. september 2023

I Energiparken i Øygarden inngår CCB Energy i dag en avtale med Carbon Removal for å etablere et storskala anlegg for fangst av CO2 direkte fra luften. Øygarden kommune er sammen med CCB Energy grunneier av landområdet.

Fangstanlegget som Carbon Removal skal etablere vil bli det første storskala anlegget i Norge.  Når anlegget er etablert, vil det være blant de største av sitt slag i verden.  

Anlegget, som ofte omtales som et «direct air capture»- eller DAC-anlegg, vil ha kapasitet til å fange 500.000 tonn CO2 årlig. Ambisjonen er at karbonet skal avleveres til Northern Lights JV for å transporteres i rør og injiseres i underhavsreservoar for permanent lagring. Det bringer CO2 fra atmosfæren tilbake hvor det kom fra.  

«I Øygarden kommune er vi utrolig stolt av å kunne være en foregangskommune for etablering av grønn industri,» uttaler ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik.  «Fangst av CO2 gir et negativt karbonutslipp, og dette vil spille en viktig rolle, ikke bare i regional og nasjonal, men også i internasjonal sammenheng.»

Ronny Haufe, administrerende direktør i CCB Energy uttaler: «For CCB Energy er dette enda en milepæl i vårt arbeid i Energiparken, hvor vi kontinuerlig jobber for å oppnå etablering av klimavennlige, bærekraftige og karbonreduserende næringer. Etableringer av denne typer vil være viktig i kampen for klimaet, men også for å gi omstilling til nye, fremtidsrettede arbeidsplasser lokalt i Øygarden.»  

Eirik Lilledahl, som er administrerende direktør i Carbon Removal, uttaler: «Vi er svært glade for det gode samarbeidet med CCB Energy og Øygarden kommune for å etablere et storskala anlegg for direktefangst fra luft i Energiparken. Energiparken er unikt godt egnet for et slikt anlegg, spesielt takket være Northern Lights’ infrastruktur for CO2-lagring, en veletablert leverandørindustri og sterk langsiktig driv for ny grønn industri.»

For mer informasjon ta kontakt med:

CCB Energy: Ronny Haufe, rh@ccbeh.com, tlf.: 913 50 660

Carbon Removal: Eirik Lilledahl, eirik.lilledahl@carbonremoval.no, tlf.: 920 50 372

Om CCB Energy

CCB Energy eier og forvalter betydelige landområder i Energiparken sammen med Øygarden kommune. Her er målet å etablere nye, fremtidsrettede industrier som gjennom sirkulære verdikjeder kan skape bærekraftige løsninger for fremtiden, samtidig som det skapes og bevares arbeidsplasser. Blant aktuelle industrier er hydrogenproduksjon, CO2-fangstanlegg, bionæringer og industrier som kan nyttegjøre seg av CO2. Selskapet eies med like eierandeler av Bernh Larsen Holding og NorSea Group.  

Om Carbon Removal

Carbon Removal utvikler storskala anlegge for å fange CO2 direkte fra atmosfæren slik at den kan lagres permanent og dermed resultere i negativt karbonutslipp. Selskapet fokuserer på flaggskipprosjektet på Kollsnes i Øygarden kommune som skal fange 500 000 tonn årlig for permanent lagring. Carbon Removal samarbeider med kanadiskbaserte Carbon Engineering for bruk av deres fangstteknologi.

Andre nyheter