Her kommer landets første fabrikk for blått hydrogen

Med ny teknologi bygges det nå et pilotanlegg i Øygarden. Anlegget blir det første i verden som produserer blått hydrogen med integrert fangst av CO₂.

Å kunne fremstille rent hydrogen fra naturgass vil gi stor gevinst for samfunnet og miljøet.

Her er forholdene lagt perfekt til rette på Kollsnes i Øygarden, hvor verdens første hydrogenanlegg med integrert CO₂-fangst nå etableres. På denne lokasjonen er gass tilgjengelig og lagringsanlegget for CO₂ er under etablering.

Les artikkelen til e24 om etableringen her: 

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/wOKO21/her-kommer-landets-foerste-fabrikk-for-blaatt-hydrogen?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no

Andre nyheter