Grunnsteinsnedleggelse i Energiparken - Her skal CO₂ mottas for lagring

Statsminister Erna Solberg besøkte Energiparken for grunnsteinsnedleggelsen til Northern Lights. Etableringen av CO₂-lagringsanlegget spiller en viktig rolle i Norges omfattende klimainvestering, Langskip.

Onsdag 26. mai var statsminister Erna Solberg i Energiparken for å legge ned grunnsteinen til administrasjonsbygget til Northern Lights. Besøket markerte åpningen av prosjektet for etablering av karbonlagringsanlegg i Øygarden.

Anlegget som etableres inngår som en viktig del av regjeringens storprosjekt Langskip, som er den største klimasatsingen i norsk historie. Prosjektet handler om å gjennomføre fangst, transport og lagring av CO₂ i full skala. Anlegget i Energiparken kommer til å være mottaker av CO₂ fra ulike industrier og lokasjoner. Her skal klimagassen mellomlagres før den pumpes ut i Nordsjøen for permanent lagring i reservoar under havbunnen.

"Karbonfangst og –lagring er en viktig brikke i arbeidet med å kutte utslippene. Og det å legge ned grunnsteinen her i dag er en viktig milepæl i det arbeidet som er startet," uttalte statsministeren under onsdagens markering. "Med Langskip går vi i front for å utvikle karbonfangst og -lagring i Norge. Prosjektet skal bidra til at verden når klimamålene, og samtidig skape arbeidsplasser og industri i Norge."

Les mer om statsministerens tale og hennes besøk her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/grunnsteinsnedleggelse-pa-northern-lights-oygarden/id2851047/

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/dlyrRJ/her-skal-de-ta-imot-karbon-i-oeygarden-skal-kutte-utslippene-ikke-utviklingen

Andre nyheter