En verdensnyhet fra CCB Energy og Vestland

H2 Production i Energiparken blir første produsent av klimanøytralt hydrogen fra naturgass med fangst av CO2. Anlegget som nå bygges blir verdens første av sin sort.

Allerede i løpet av høsten 2022 står hydrogenanlegget i Energiparken klart.

Selskapet H2 Production, som inngår som datterselskap til CCB Energy, er aktivt i gang med forarbeid, planlegging og tilrettelegging for hydrogenproduksjonen som skal igangsettes på høsten når anlegget står klart.

Her skal det produseres hydrogen fra naturgass, og gjennom den norskutviklede teknologien som teknologileverandøren ZEG står bak, vil fangst av CO2 være integrert i produksjonsprosessen.

Resultatet blir rent, klimanøytralt hydrogen.

Les mer om hydrogenproduksjonen og annen klimavennlig industrietablering i Driv Vestlands publisering: 

En verdensnyhet fra CCB Energy og Vestland

Andre nyheter