Norges første industrielle hydrogenanlegg med integrert CO₂-fangst

H2 Production AS, et datterselskap til CCB Energy Holding AS, har signert kontrakt med Zeg Power om kjøp av hydrogenanlegg. Anlegget vil produsere hydrogen basert på naturgass med integrert CO₂-fangst og blir det første i sitt slag. Dette vil være en del av satsingen mot det grønne skiftet.

Pressemelding 27.4.21

H2 Production har i dag inngått avtale med ZEG om kjøp av det første industrielle anlegget for produksjon av hydrogen fra naturgass med integrert CO₂-fangst. Anlegget vil ta i bruk den helnorske teknologien til ZEG som på sikt vil gjøre det mulig å oppnå storskala, utslippsfri produksjon av hydrogen fra naturgass.

- Vi er fornøyde med å ha landet denne strategisk viktige avtalen med Zeg, sier administrerende direktør for H2 Production, Ronny Haufe. Klimanøytral hydrogenproduksjon fra naturgass vil være et konkurransemessig bidrag i å erstatte fossilt drivstoff og inngår i vår ambisjon om å bli en sentral aktør på dette området. Med anlegget fra Zeg vil vi bli de første til å tilby markedet klimavennlig hydrogen, fremstilt fra gass. Planen er på sikt å oppskalere produksjonen med etablering av ytterligere anlegg med økt kapasitet. Vi tror at det å kunne benytte naturgass på en bærekraftig måte, har potensiale til å yte et viktig bidrag i å nå Norges klimamål, mener Haufe.

- Dette er en stor dag for oss. Vi er svært glade for å ha signert kontrakt for salget på det første industrielle Zeg-anlegget til H2 Production. Zeg er primært en teknologi- og utstyrsleverandør, så det er en viktig milepæl for vårt selskap å ha inngått den første kommersielle kontrakten for leveranse av anlegg, sier Arild Selvig, administrerende direktør i Zeg Power. Vi er også veldig fornøyde med å kunne samarbeide med CCB Energy Holding og H2 Production for å realisere etableringen av anlegget, som en del av vårt fellesprosjekt, støttet av Enova.

Det satses nå enormt på hydrogen verden over, ikke minst i EU. Etterspørselen etter hydrogen globalt vil øke dramatisk og vi mener at hydrogenproduksjon fra naturgass (gassreformering) kombinert med CO2-fangstog lagring vil være det mest kostnadseffektive og miljøvennlige alternativet, fortsetter Selvig.

H2 Production kjøper hydrogenanlegget fra ZEG, og vil inneha rollen som eier og operatør av anlegget når det står ferdig i Energiparken i 2022. Kollsnes i Øygarden med dets gassindustrielle historie, og nå med etableringen av joint venture-selskapet Northern Lights og myndighetenes Langskip-prosjekt, blir Norges episenter for hydrogenproduksjon og annenklimavennlig etablering som synergi av disse, mener Haufe.    

- ZEG ønsker å tilby løsninger for å kunne utnytte Norges naturgitte fortrinn på en klimavennlig måte. ZEGs unike og patenterte teknologier utviklet i Norge gjennom 20 år. Det samme teknologimiljøet som bygget og opererte en av verdens første atomreaktorer, revolusjonerte offshore-industrien og gjorde det mulig å handle el-kraft på børs, IFE på Kjeller står bak. ZEG-teknologien muliggjør at aktører kan erstatte bruken av naturgass med renthydrogen. Hydrogen og karbonfangst og -lagring er løsninger verden trenger nå, og som kan bidra til at Norge både når klimamålene og videreutvikler det norske industrieventyret. Det kan være begynnelsen på omstillingen av Norge. Vi er med på å skape historie med denne etableringen i Energiparken i Øygarden. Det norske petroleumseventyret er over 50 år gammelt. Det norske hydrogeneventyret kan vare vel så lenge, avslutter Selvig.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Ronny Haufe, CEO i H2 Production, +47 913 50 660

Arild Selvig, CEO i ZEG Power +47 915 61 935

 

Om H2 Production

H2 Production AS inngår i konsernet CCB Energy Holding AS. CCB Energy Holding ble etablert av Bernh. Larsen Holding og Norsea Group med formål om klimavennlig industriutvikling. H2 Production har ambisjoner om å utvikle storskala produksjon av hydrogen med integrert CO2-fangst. Hydrogenproduksjonen vil ta plass i Energiparken i Øygarden, med planlagt oppstart i slutten av 2022 og planer om oppskalering i 2024.

www.ccbeh.com 

 

Om ZEG Power

ZEG Power er et norsk selskap som har som formål åtilby verden et grønt alternativ for energiproduksjon. ZEG Power levererteknologi og utstyr for utslippsfri produksjon av hydrogen og elektrisitet frahydrokarbongasser.

www.zegpower.com

 

Andre nyheter