Regjeringen lanserer "Langskip" for fangst og lagring av CO₂ i Norge

Regjeringen vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Energiparken er valgt lokasjon for mottak og lagring.

Pressemelding 21.9.20

I Regjeringens pressemelding 132/20 legges det frem for Stortinget hvordan gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge skal støttes.

Prosjektet har fått navnet "Langskip" og omfatter etablering av en mottaksterminal for CO2 i Energiparken i Øygarden.

Pressemeldingen kan leses her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-lanserer-langskip-for-fangst-og-lagring-av-co2-i-noreg/id2765288/

Andre nyheter