Åpning av ZEG H1 i Energiparken

Pressemelding 23.10.23 - Åpning av verdens første produksjonsanlegg for rent hydrogen med integrert karbonfangst i Energiparken på Kollsnes, Norge.

Kollsnes, Norge -23. oktober 2023 - H2 Production AS (H2P) og ZEG Power AS (ZEG) kunngjør med stolthet åpningen av verdens første kommersielle anlegg for produksjon av renthydrogen med integrert karbonfangst i Energiparken. Dette representerer en betydelig milepæl for begge selskaper i arbeidet mot en bærekraftig, lav-karbonfremtid, og støtter den norske regjeringens hydrogen- og klimainitiativer samt EUs «Green Deal».

Produksjonsanlegget, ZEG H1, er lokalisert i nærheten av Northern Lights CO2-lagringsanlegg, og vil produsere omtrent 1 tonn hydrogen per dag og målet er å levere fanget CO2 til permanent lagring under havbunnen. Anlegget er et symbol på Norges forpliktelse til innovativ teknologi og klimaansvar. Fra et energiperspektiv har Norge en strategisk posisjon i Europa, og å kunne tilby Europa norsk gass i form av rent hydrogen kan bli en viktig mulighet som ZEG-teknologien muliggjør.

 

Programmet

Programmet inkluderer talere som Frederic Hauge fra Miljøstiftelsen Bellona, ordfører i Øygarden Tom Georg Indrevik, fylkesordfører i Vestland Jon Askeland, Monica Mæland fra Bergen Næringsråd, Ståle Kvernrød fra Enova, administrerende direktør i ZEG, Arild Selvig og administrerende direktør i CCB Energy og H2P, Ronny Haufe. Den offisielle åpningsseremonien finner sted ved hydrogenanlegget, etterfulgt av en omvisning på Northern Lights-anlegget.

 

Åpning er en betydeligmilepæl for H2P og ZEG

Åpningen markerer et historisk øyeblikk for både ZEG og H2P. Reisen for å utvikle ZEG-teknologien har vært lang, med 23 års forskning og utvikling av ledende eksperter, støttet av private investorer og offentlige tilskudd, fra tidligfase til prototyping og pilotering. CCB Energy og H2P har på sin side tatt en ledende rolle i utvikling av Energiparken med fokus på klimavennlige selskaper. H2Ps rolle som fremtidighydrogenprodusent og kjøper av ZEG H1-anlegget har spilt en avgjørende rolle. Med sitt visjonære og ubøyelige engasjement til å være først ute med å ta i bruk ny klimavennlig teknologi, har H2P i dag flyttet grensen innen bærekraftighydrogenproduksjon. H2P har også tatt ansvar for utvikling og tilrettelegging av tekniske løsninger for en helhetlige etablering. Anlegget står som et bevis på potensialet Norge har i å opprettholde et sterkt fokus og langsiktigperspektiv på utvikling av klimavennlig teknologi.

Byggingen av anlegget ville ikke ha vært mulig uten gode medarbeidere, eiere og sentrale partnere, som Institutt for Energiteknikk, som initierte forskningen på dette området former enn 20 år siden, Zeton, en strategisk partner med base i Nederland og som har spilt en betydelig rolle i engineering og bygging av ZEG H1-anlegget, og mange andre. Prosjektet mottok også midler gjennom offentlig støtte fra Enova ,som har vært instrumentelle i å realisere prosjektet.

 

Ronny Haufe, administrerende direktør i H2P, deler sine tanker om reisen og sier: "Åpningen av hydrogenanlegget er et stolt øyeblikk for H2P. Dette er det første bevis på industrier med tydelig klimaprofil som kommer som en konsekvens av Northern Lights og Norges satsning på CCS. Sammen med våre eiere har vi jobbet utrettelig for å bidra til etablering av fremtidens produksjon av rent hydrogen og karbonfangst. Dette markerer et viktig skritt mot vårt felles mål om en mer bærekraftig verden. Det er også et strategisk skritt for CCB Energy sin utvikling av Energiparken som en industriell park for selskaper med klimavennligteknologi."

Arild Selvig, administrerende direktør i ZEG, understreket betydningen av denne milepælen for ZEG og sa: "ZEGs oppdrag er å realisere effektiv og ren produksjon av hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst, og tilby teknologi for produksjon av rimelig og bærekraftig hydrogen som kan bidra til global energisikkerhet. ZEG H1-anlegget gjenspeiler vårt engasjement for disse idealene og er et viktigskritt på veien til å bli et kommersielt selskap. Det er et privilegium å samarbeide med H2P og våre andre høyt kvalifiserte partnere, et samarbeid som forhåpentligvis kan løfte ZEG helt til fronten av neste generasjons klimavennlighydrogenteknologi."

 

Veien videre

Åpningen av hydrogenanlegget markerer bare begynnelsen for CCB Energy. Ikke bare skal H2P produserehydrogen, men CCB Energy sitt mål er også å drifte, eie og tilrettelegge andreinitiativer og selskaper innen ren energi og grønn industri. Tilstedeværelsen av Northern Lights, Norges CO2-lagringsanlegg på samme sted, vil tillateindustrielle aktører som i dag slipper ut CO2 å lagre dette lokalt med lavest mulig karbonavtrykk. På grunn av nær tilgang til naturgass vil dette også væreen førsteklasses beliggenhet for produksjon av lav-karbon hydrogen i storskala, basert på naturgass med integrert fangst av CO2, men også enhver industri med fokus på fangst av CO2.

På ZEG-siden er videre oppskalering av teknologien for øyeblikket i gang, hvor selskapet sammen med industriell eier SLB for tiden jobber med å skalere opp ZEG-teknologien til en medium-skala teknologiplattform og et ZEG H25-anlegg, en 25-dobling av kapasiteten fra H1-anlegget som åpnes i dag. Utviklingen er avgjørende for ZEGs mål om storskala løsninger for kostnadseffektiv, klimavennlighydrogenproduksjon.

Sitat Frederic Hauge – Bellona-grunnlegger

Frederic Hauge, grunnlegger av Bellona, uttalte: " Miljøstiftelsen Bellona er svært glad for at ZEG og H2 Production nå åpner det første anlegg i Øygarden for produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-fangst.  Bellonamener dette er fornuftig bruk av fossil energi og viktig dersom hydrogen skal bli en del av det grønne skiftet. ZEG H1-anlegget i CCB Energipark er et teknologisk gjennombrudd og en stor prestasjon i arbeidet for en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Hydrogen trengs som energibærer i industri og den delen av transportsektoren som ikke kan elektrifiseres. EU skal selv produsere 10 millioner tonn hydrogen årlig i 2030, og importere like mye. Da er det viktig at hydrogen produseres med så lave utslipp av klimagasser som mulig. Mye av dette kan produseres med norsk gass dersom vi fanger og lagrer CO2en, slik det er planlagt ved dette anlegget.

Bellona har jobbet for å legge til rette for hydrogenproduksjon i Norge, blandet annet for fritak for CO2-avgift dersom CO2 fanges og lagres. Bellona mener såkalt blått hydrogen fra naturgass med CCS er viktig de kommende årene. Foreløpig er situasjonen at vi trenger all den elektrisitet vi har til direkteelektrifisering og at vi egentlig ikke har nok strøm til dette. Blått hydrogen vil derfor de neste årene være avgjørende for å skalere opp hydrogenproduksjonen de neste årene.

Et slikt prosjekt som åpnes i dag med ZEG er ikke mulig uten at fremoverlenteselskaper som CCB Energy og H2P tar posisjon og eierskap. Vi er stolte av å støtte dette initiativet over lang tid og håper teknologien vil nå dets fulle potensiale.

Anlegget er også et bevis på de synergier og merverdier norske myndigheter skaper ved sine investeringer i Langskip for å etablere en infrastruktur for transport og lagring av CO2.

Bellona er begeistret over dette teknologiske gjennombruddet og er stolte over å ha støttet dette initiativet og ZEG gjennommange år.»

 

Kontakt oss

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ronny Haufe, administrerende direktør i CCB Energy Holding og H2P AS

Telefon: +47 913 50 660

Epost: rh@ccbeh.com

Kathrine K. Ryengen, CCO i ZEG Power AS

Telefon: +47 994 18 696

Epost: kathrine.ryengen@zegpower.com

 

Om H2 Production

H2 Production, et heleid datterselskap av CCB Energy, opererer ved Energy Park i Øygarden, Norge.H2P er eier og drifter av hydrogen produksjon hvor karbonfangst inngår. Morselskapet, CCB Energy jobber aktivt for å utvikle næringsparker hvor formålet er etablering av selskaper med tydelig klimaprofil. Dette inkluderer alt fra fangst, håndtering av karbon, men også delta i verdikjede hvor hydrogenenergibærere inngår. Eierne av CCB Energy og H2P består av Bernh Larsen Holding og Norsea Industrial Holding, eiere som har demonstrert en aktiv rolle i miljøsammenheng.

 

Om ZEG Power

ZEG Power utvikler ZEG ICCTM-teknologi, en teknologi for produksjon av rent hydrogen med integrertkarbonfangst for ulike sluttbrukerapplikasjoner, inkludert industri- og mobilitetssektorer. Teknologien er basert på absorpsjonsfremmet reformering og ble opprinnelig utviklet ved Institutt for Energiteknikk (IFE), en anerkjentforskningsinstitusjon i Norge. Eierne av ZEG inkluderer SLB, IFE Invest, Stratel, AP Ventures, Nysnø Klimainvesteringer, SPARX Mirai, StartupLabFounders Fund, Nordea Asset Management og Danske Invest.

 

Andre nyheter