Støtter gjennomføring av Langskip og Northern Lights

Stortinget har godkjent Olje- og energidepartementets budsjett for 2021, i tråd med Regjeringens forslag.

Pressemelding, regjeringen.no

15.12.2020

Statsbudsjettet for 2021 ble godkjent 14. desember 2020 med finansiering til prosjektet Langskip.

Prosjektet omfatter etablering av anlegg for mottak og lagring av CO2 i Energiparken. Det legger også til rette for produksjon av blå hydrogen fra naturgass med integrert CO2-fangst.

Les hele pressemeldingen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stotter-gjennomforing-av-langskip-og-northern-lights/id2791729/

Andre nyheter