Planer om ny storetablering av energiproduksjon i Energiparken

Det danske selskapet, Copenhagen Infrastructure Partners, har inngått en opsjonsavtale med formål om storetablering av av produksjon av hydrogenbaserte energibærere i Energiparken.

Pressemelding – Industrisatsning i Energiparken i Øygarden

CCB Energy og Øygarden kommune har gjennom det felleseide eiendomsselskapet Naturgassparken Vest AS inngått en opsjonsavtale med Copenhagen Infrastructure Partners hvor formålet er å etablere produksjon av hydrogenbaserte energibærere i Energiparken.

Overgang til rene energibærere som hydrogen og ammoniakk er svært viktige faktorer for å oppnå de globale klimamålene, spesielt for maritimnæring, transportsektoren og annen industriell næring. Norge har godeforutsetninger for å få til kosteffektive produksjonslinjer, noe som også har blitt forsterket gjennom Norges satsning på karbonfangst og -lagring (CCS).

Avtalepartnernes erfaring fra både grønn industri og olje- og gassnæring, med dertil høyt fokus på HMSK, vil være viktige grunnpilarer for storskala produksjonsutvikling. Etablering av planlagt virksomhet vil innebære en betydelige investeringer og vil kunne gi mange arbeidsplasser og et stort kompetanseløft for næringslivet. Det vil også føre til store ringvirkninger for eksisterende næringsliv i hele regionen.

Uttalelser:

CIP by Philip Christiani: “CIP jobber allerede i dag med lavkarbonsprosjekteri USA. Etter hvert som energiovergangen akselererer, vil lavkarbon-energiprodukter, basert på naturgass med fangst og lagring av CO2 –såkalte blå hydrogenprodukter – kunne levere rimelig og rent drivstoff i storskala. Øygarden er en ideell beliggenhet for dette prosjektet, med tilgang til havet, naturgass og Northern Lights sitt lagringsanlegg.

Naturgassparken Vest AS ved Eilert Hellesøy: “Det er en milepæl for Naturgassparken Vest AS å inngå en fremtidsrettet avtale med CIP. Dette tror vi vil gi betydelige ringvirkninger for regionalt og lokalt næringsliv. Selskapet CIP har et fokus og en profil som samsvarer med den strategiske målsetningen som er ønsket for fremtidig utvikling av Energiparken. Avtalen som er inngått vil også være viktig for fremtidig etablering av CCS-selskaper i parken.

CCB Energy ved Ronny Haufe: «Vi er svært tilfredse med å kunne lande en opsjon og rammer for en betydelig industriell utvikling og fremtidig arbeidsplasser. Energiparken har vært vårt hovedfokus og CIP vil etter vår mening være svært riktig i forhold til mandat og retning en har ønsket for Energiparken. En næringspark som huser næringer som CCS, DAC og H2vil nå forsterkes med andre grønne energibærere på en svært fordelaktig lokasjon».

Kontaktpersoner:

CIP ved Oliver Routhe Skov, orsk@cisc.dk, mobil +45 3054 1227

CCB Energy ved Ronny Haufe, rh@ccbeh.com, mobil +47 913 50660

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ble grunnlagt i 2012 og er verdens største fondsforvalter innen investeringer i fornybar energi, samt en av verdens ledende havvindselskaper. CIPs fond fokuserer på investeringer i offshore og onshore vind, sol, avansert bioenergi, transformering og power-to-X. CIP administrerer 12 fond og har til dags dato hentet inn omtrent28 milliarder euro fra flere enn 160 investorer globalt. CIP har cirka 500ansatte og 12 kontorer globalt. For mer informasjon, besøk www.cip.com

CCB Energy er et holdingselskap, eiet 50/50 av Bernh Larsen Holding og Norsea Group (som eies av Wilhelmsen New Energy). Eiere med lang erfaring fra å yte tjenester mot olje- og gassektoren, samt å utviklenæringsparker, har gitt et godt fundament for å utvikle bærekraftig og klimavennlig næringspark.

NGPV er et eiendomsselskap eiet 50/50 av Øygarden kommune og CCB Energy. Selskapet har som formål å tilrettelegge for industriell utvikling og gjennom dette skape fremtidige arbeidsplasser med et spesielt fokus på grønn utvikling.

 

Andre nyheter