CCB Energy og Northern Lights: Samarbeid om CO₂-håndtering i Øygarden

CCB Energy Holding og Northern Lights JV skal tilrettelegge for etablering av en helhetlig CO2-verdikjede for lokal og regional industri i Øygarden. Løsningen skal ivareta håndtering og prosessering av CO2-leveranser til Northern Lights.

Pressemelding 22. april 2022

CCB Energy arbeider med å bygge en klimavennlig industripark i tilknytning til Northern Lights sitt CO2-mottaksanlegg i Energiparken i Øygarden kommune. Selskapene har nå inngått en samarbeidsavtale for å tilrettelegge for etablering av infrastruktur for prosessering av CO2-leveranser. Dette sikrer riktig kvalitet og form på lokalt avlevert CO2.

Ronny Haufe, administrerende direktør i CCB Energy uttaler: ”Dette er av stor betydning både i et lokalt og nasjonalt perspektiv. Gjennom samarbeidet med Northern Lights, vil vi tilrettelegge for håndtering og levering av fanget CO2 der skipstransport ikke er aktuelt.  Avtalen er et viktig utgangspunkt for aktører som ønsker å etablere utslippsfri industriproduksjon og fangst av CO2 lokalt i Energiparken, og for regionale industribedrifter som vil være avhengig av en tilrettelagt løsning for CO2-deponering”.

Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights: ”Northern Lights skal lagre CO2 fra industribedrifter i Norge og Europa. Vi håper også å kunne ta imot volumer fra regional industri og virksomheter som velger å etablere seg nært vårt mottaksanlegg i Øygarden, muligens også fra fangst av CO2 direkte fra luften. Det er en kostnadseffektiv og god løsning for alle parter. CCB Energy har en viktig rolle som tilrettelegger og vi har store forventninger til samarbeidet”.

Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik uttaler: ”Det gleder meg at det settes fokus på å tilrettelegge for lokal etablering. Dette arbeidet tror jeg blir viktig for fremtidens industri i Øygarden kommune og i samsvar med Grøn Region Vestland sine målsetninger”.

For mer informasjon, ta kontakt med:

CCB Energy: Ronny Haufe, rh@ccbeh.com, tlf: 913 50 660

Northern Lights: Kim Bye Bruun, kim.bruun@norlights.com, tlf: 469 20 136

Om Northern Lights

Northern Lights er en del av det norske fullskala karbonfangst og -lagringsprosjektet Langskip. Fullskala-prosjektet inkluderer fangst av CO2 fra to industrielle fangstanlegg. Northern Lights omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. Infrastrukturen skal stå klar i 2024. Northern Lights JV DA er eid av Equinor, Shell og TotalEnergies som likeverdige partnere.

www.norlights.com  

Om CCB Energy

CCB Energy eier og forvalter betydelige landområder i Energiparken, sammen med Øygarden kommune. Her er målet å etablere nye, fremtidsrettede industrier som gjennom sirkulære verdikjeder kan skape bærekraftige løsninger for fremtiden, samtidig som det skapes og bevares arbeidsplasser. Blant aktuelle industrier er hydrogenproduksjon, CO2-fangstanlegg, bionæringer og industrier som kan nyttegjøre seg av CO2. Selskapet eies med like eierandeler av Bernh Larsen Holding og NorSea Group.

www.ccbeh.com

Andre nyheter