Pilotering av klimateknologien CCS i Øygarden

CO2-håndtering har vært i bruk på norsk sokkel i mer enn 25 år, men nå er det snakk om å realisere et stort deponi for både norske og europeiske CO2-utslipp under havbunnen utenfor Øygarden.

2. juli 2020

Polyteknisk forening presenterer en podcast direkte fra Øygarden som handler om hva som konkret skjer med etablering av CCS-anlegg.

Lytt til samtalen mellom:

  • Tom Georg Indrevik, Ordfører i Øygarden (H)
  • Ronny Haufe, CEO i CCB Energy Holding og EVP i CCB
  • Geir Grøttveit, Driftsleder i Northern Lights prosjektet for Equinor
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær i Polyteknisk Forening

I denne episoden får du et innblikk i hvordan industri, næring og myndigheter samarbeider i Øygarden og i Vestland fylke for å få på plass anlegg og virksomhet for CO2-håndtering. Du hører om de praktiske mulighetene for etablering av CO2-transport og -lagring med base i Øygarden, også for å betjene det europeiske markedet. Deltakerne deler også fremtidsutsikter for både CO2-håndtering og hydrogen-produksjon, og er optimistiske med tanke på kompetansen i arbeidsmarkedet fremover og på mulighetene for eksport av løsninger knyttet til denne klimateknologien.

Lytt til polypod her: https://player.acast.com/polypod/episodes/polypod-pilotering-av-klimateknologien-ccs-i-ygarden

Andre nyheter