I Energiparken arbeides det for å sikre industrier og arbeidsplasser for fremtiden

CCB Energy jobber med etableringer i Energiparken for å skape nye, trygge arbeidsplasser innen fremtidsrettede industrier som har fokus på å forbedre klima. Kanskje dette blir starten på et nytt norsk industrieventyr?

Industrieventyr

På sluttet av 60-tallet startet et industrieventyr i Norge, da det ble gjort oljefunn på norsk sokkel. For Øygarden har dette ført til en enorm utvikling innen industri, teknologi og kompetanse. I dag er petroleumsbransjen veletablert, men globale klimautfordringer, samt minkende ressursvolum, er begge årsaker som krever industriell retningsendring i årene som kommer.

Grønn omstilling

I Energiparken nord i Øygarden, arbeider CCB Energy målrettet for å tilrettelegge for nye og fremtidsrettede industrier som kan bidra til å løse klimautfordringene vi står ovenfor. Ronny Haufe, administrerende direktør i CCB Energy, har store ambisjoner for området: «Vi håper å oppnå at området blir en omstillingsarena for olje- og gassnæringen i kommunen som trenger å finne nye industrimuligheter. Industrien rundt oss har høyt kunnskapsnivå og evne til å løse nye utfordringer, noe som gir det beste grunnlag for omstilling. Ressursene her er fordelaktig for en raskere utvikling som også kommer klimaet til gode.»

Attraktive arbeidsplasser

Etableringene som alt pågår og planene om videre industriutvikling vekker interesse fra hele landet – og  selv internasjonalt. CCB Energy har allerede merket stor interesse blant arbeidssøkende for å jobbe i bedrifter med tydelig grønn profil. «Vi har selv søkt etter personell og opplevd svært positiv søkermasse til – i denne omgang – få arbeidsplasser,» forteller Ronny. «Det mest gledelige har vært å observere at svært mange er unge, utflyttede mennesker som har savnet jobbinnhold og arbeidsplasser som motiverer dem. Vi tror at Energiparken vil kunne bidra til å beholde og omstille arbeidsplasser – men også få utflyttede til å komme hjem igjen.»

FAKTA

- I Energiparken eies 1300 mål av CCB Energy sammen med Øygarden kommune

- Northern Lights etablerer verdens første åpne anlegg for underhavs CO2-lagring

- H2 Production skal produsere hydrogen fra naturgass med fangst av CO2

- CCB Energy eies av Bernh Larsen Holding og Norsea Industrial Holding

Scan QR-koden og se filmklippet om Energiparken

Publisert som annonse i Vestnytt 19.04.2024

Andre nyheter