Fremgang i arbeidet i Energiparken

Arbeidet med bygging av CO2-mottaksanlegg i Energiparken går raskt fremover. Dette vil bli det verdens første anlegg for mottak av CO2 fra ulike kilder for permanent underhavslagring.

I november 2020 ble arbeidet igangsatt for etablering av det som skal bli Norges første mottaksanlegg for lagring av CO2. Siden midten av januar 2021 har det vært full aktivitet daglig med sprenging, utfylling av stein i sjø og klargjøring av tomten. I 2022 består arbeidet mest om å bygge og tilrettelegge for ny kai, rørledningstunnel for eksport, lagringstanker, rørgater og nytt administrasjonsbygg.

Arbeidet som er gjort dag-for-dag kan sees i en timelaps-video fra Northern Lights sin lokasjon i Energiparken ved følgende link: 

Fremdriften dag for dag

Les også Vest Næringsråds artikkel om fremgangen i arbeidet her: 

Sjå forandringa i Energiparken

Andre nyheter